Байланышуу:

720020, Кыргыз Республикасы

       Бишкек шаары, Т.Саманчин көчөсү, 6 а

 Телефондор: +996 312 886916, 886917

          Электрондук дарек: info@kyrgyztest.gov.kg