Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кызматчылары – «Кыргызтестте»

2018-жылдын 12- апрелинде «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин заманбап техника менен жабдылган лингафондук
класстарында жүргүзүлгөн тесттен Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кеңешинин 116 кызматчысы өтүп, «Лексика
Грамматика», «Окуу», «Жазуу», «Сүйлөө» «Угуу» субтесттери  камтылган тапшырмаларды аткарышты.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *