Мобилдүү топтун графиги

 

Региондордун аталышы Өткөрүү убактысы
1. Бишкек шаары март-август 2018 ж.
2. Чүй областы март-август 2018 ж.
                                                                                                Түштүк региону:
3. Ош областы 1 – 20 –  март 2018 ж.
4. Жалал-Абад областы 22 март – 7 – апрель 2018 ж.
5. Баткен областы 9 – 20 – апрель 2018 ж.
                                                                                                Түндүк региону:
6. Талас областы 24-30 – апрель 2018 ж.
7. Ысык-Көл областы 10-23 –  май 2018 ж.
8. Нарын областы 10-23 –  май 2018 ж.