«ЖАЗУУ» СУБТЕСТИ БОЮНЧА БЕРИЛҮҮЧҮ ТЕМАЛАР 

«ЖАЗУУ» СУБТЕСТИ БОЮНЧА БЕРИЛҮҮЧҮ ТЕМАЛАР 
(А1 ДЕҢГЭЭЛИ)

(Берилген тема боюнча 8-10 сүйлөмдүн чегинде жазуу жүзүндө баяндап берүү керек)

 1. Менин кесибим
 2. Күн тартибим
 3. Мен иштеген мекеме
 4. Биздин бөлүм
 5. Аткарган милдеттерим
 6. Иш бөлмөм
 7. Расмий иш-чаралар
 8. Кызыгууларым
 9. Жайкы эс алуу
 10. Менин кесиптештерим
 11. Өзүм жөнүндө
 12. Биздин үй-бүлө
 13. Мен кызыккан спорт оюндары
 14. Жашаган жерим
 15. Борбор шаарыбыз
 16. Биздин Мекен
 17. Туулган жерим
 18. Кыргызстандын белгилүү инсандары
 19. Кыргызстандын жаратылышы
 20. Кыргызстандын кооз жерлери
 21. Кыргыз элинин улуттук тамактары
 22. Мага жаккан жыл мезгили
 23. Мага жаккан көркөм чыгарма
 24. Бактылуу балалыгым
 25. Эне тилим