«ЖАЗУУ» СУБТЕСТИ БОЮНЧА БЕРИЛҮҮЧҮ ТЕМАЛАР (С1 ДЕҢГЭЭЛИ)

«ЖАЗУУ» СУБТЕСТИ БОЮНЧА БЕРИЛҮҮЧҮ ТЕМАЛАР 

(С1 ДЕҢГЭЭЛИ)

(Берилген тема боюнча 18-20 сүйлөмдүн чегинде жазуу жүзүндө баяндап берүү керек)

 1. Эне тил болбой, эл болбойт
 2. Үй бүлө – өзүнчө чакан мамлекет
 3. Туулган жердин топурагы алтын
 4. Айылым – алтын бешигим
 5. Ысык-Көл – жердин бермети
 6. Ар бир кесип ардактуу. Мен аркалаган кесип
 7. Мен иштеген мекеменин ишмердүүлүгү
 8. Аткарган милдеттерим
 9. Иш тажрыйбам
 10. Иштебеген, тиштебейт
 11. Мугалим – мөмөлүү дарак
 12. Илим – турмуш чырагы, өнөр – эрдин куралы
 13. Окуу – билим булагы, билим – өмүр чырагы
 14. Жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста
 15. Улууга урмат, кичүүгө ызат
 16. Алыскы туугандан, жакынкы кошуна артык
 17. Ынтымак бар жерде – ырыс бар
 18. Жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү
 19. Карысы бардын ырысы бар
 20. Адам көркү – адеп
 21. Сабырдын түбү – сары алтын
 22. Жакшылыкка жакшылык – ар кишинин иши, жамандыкка жакшылык – эр кишинин иши
 23. Жакшы кыз – жакадагы кундуз, жакшы жигит – көктөгү жылдыз
 24. Жаз – жарыш, күз – күрөш
 25. Эр эмгегин жер жебейт
 26. Ата-энени сыйласаң, өз балаңдан жакшылык көрөсүң
 27. Кыргызстандын белгилүү инсандары
 28. Кыргызстандын жаратылышы
 29. Кыргызстандын кооз жерлери
 30. Кыргыз элинин улуттук тамактары