локалдык топ

Урматтуу мекендештер!

           Бардык беш субтест боюнча жалпы тест жыйынтыгыңыздарды «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинде каттоодон өтүүдө алган жеке (купуялык) номериңиздер аркылуу билип алууңуздарды өтүнөбүз. 

Жыйынтыктар тест жүргүзүлгөн дата боюнча ирети менен жайгаштырылды. 

2018-жылдын 10-апрелинде техникалык мүчүлүштүктөргө байланыштуу, толук аткарылбай калган субтесттерди өзүңүздөргө ыңгайлуу убакытта келип тапшырып кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. 

 «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин администрациясы келтирилген ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайт. 

10.04.2018
12.04.2018
16.04.2018