“КЫРГЫЗТЕСТ” мамлекеттик кызматчылар арасында биринчи сынак өткөрдү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Улуттук тест жүргүзүү борбору Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 1-июлундагы №155 Жарлыгында, 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн Улуттук программасында каралган иш-чараларды …

КЕНЕНИРЭЭК