“Кыргызтест” системасы: Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча ченемдик-укуктук документтер


Деңгээлдердин чөйрөлөр боюнча бөлүнүшү                                          

Субтесттер                                        

“Кыргызтест” системасы: Деңгээлдик талаптар

А1— деңгээлинин талаптары                                               

А2— деңгээлинин  талаптары                                                              

В1— деңгээлинин  талаптары                                                               

В2— деңгээлинин  талаптары                                           

С1— деңгээлинин  талаптары                                                            

“Кыргызтест” системасы: Мамлекеттик тилди билүү дэңгээлдеринин мазмуну

А1—элементардык  дэңгээлинин  мазмуну                                              

А2—базалык  деңгээлинин  мазмуну                                                              

В1—ортоңку дэңгээлинин мазмуну                                                               

В2— ортодон жогорку деңгээлинин  мазмуну                                           

С1—жогорку деңгээлинин  мазмуну                                                              

“Кыргызтест” системасы: Лексикалык минимумдар


А1—лексикалык минимум                                               

А2—лексикалык минимум                                                             

В1— лексикалык минимум                                                               

В2— лексикалык минимум                                           

С1—лексикалык минимум