“Кыргызтест” системасы: Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча ченемдик-укуктук документтер


–Деңгээлдердин чөйрөлөр боюнча бөлүнүшү                                                                                                                

–Субтесттер                                       

“Кыргызтест” системасы: Деңгээлдик талаптар

A1— деңгээлинин  талаптары                                                                 

A2— деңгээлинин  талаптары                                                                     

В1— деңгээлинин  талаптары                                                                      

В2— деңгээлинин  талаптары                                                                 

С1— деңгээлинин  талаптары                                                                   

“Кыргызтест” системасы: Мамлекеттик тилди билүү дэңгээлдеринин мазмуну

А1—элементардык  дэңгээлинин  мазмуну

А2—базалык  деңгээлинин  мазмуну

В1—ортоңку дэңгээлинин мазмуну 

В2— ортодон жогорку деңгээлинин  мазмуну   

С1—жогорку деңгээлинин  мазмуну

“Кыргызтест” системасы: Лексикалык минимумдар

А1— лексикалык  минимум

А2—лексикалык  минимум

В1—лексикалык  минимум

В2—лексикалык  минимум

С1—лексикалык  минимум