Көчмө топ: Жалал-Абад областында

       Жалал-Абад областына караштуу райондордун бардык аймактарынан  701 мамлекеттик кызматкер тестке катышып, мамлекеттик тилди билүү деңгээлдерин аныкташты. Тест процесси он-лайн режиминде үзгүлтүксүз түз көрсөтүлүп жатты.