ӨЗҮН ӨЗҮ БААЛОО БАРАКЧАСЫНЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ:

«УГУУ»
«ОКУУ»
«СҮЙЛӨӨ»
«ЖАЗУУ»
СИЗДИН ДЕҢГЭЭЛИҢИЗ: