«СҮЙЛӨӨ» СУБТЕСТИ БОЮНЧА БЕРИЛҮҮЧҮ ТЕМАЛАР (В2 ДЕҢГЭЭЛИ)

 

(Берилген тема боюнча 15-20 сүйлөмдүн чегинде оозеки баяндап берүү керек)

 1. Ар бир кесип ардактуу. Мен аркалаган кесип
 2. Иштебеген тиштебейт
 3. Мен иштеген мекеменин ишмердүүлүгү
 4. Биздин бөлүмдүн кызматкерлери
 5. Аткарган милдеттерим
 6. Иш тажрыйбам
 7. Күн тартибим
 8. Кызыгууларым
 9. Эне тил болбой, эл болбойт
 10. Окуу – билим булагы, билим – өмүр чырагы
 11. Мугалим – мөмөлүү дарак
 12. Үй-бүлө – өзүнчө чакан мамлекет
 13. Ынтымак бар жерде ырыс бар
 14. Улууга урмат, кичүүгө ызат
 15. Досторум, курдаштарым
 16. Бактылуу балалык
 17. Кыргызстандын белгилүү инсандары
 18. Мени кызыктырган спорттук оюндар
 19. Мекеним – алтын уям
 20. Туулган жердин топурагы алтын
 21. Айылым – алтын бешигим
 22. Жашаган жерим
 23. Сүйүктүү борбор шаарым
 24. Ысык-Көл – жердин бермети
 25. Кыргызстандын жаратылышы
 26. Кыргызстандын кооз жерлери
 27. Кыргыз элинин улуттук каада-салттары
 28. Кыргыз элинин улуттук тамактары
 29. Мага жаккан жыл мезгили
 30. Расмий иш-чаралар