“ЖАЗУУ” субтестинин деңгээлдер боюнча темалары: (В2 деңгээли)

 

(Берилген тема боюнча 15-18 сүйлөмдүн чегинде жазуу жүзүндө баяндап берүү керек)

 1. Ар бир кесип ардактуу. Мен аркалаган кесип
 2. Иштебеген – тиштебейт
 3. Мен иштеген мекеменин ишмердүүлүгү
 4. Биздин бөлүмдүн кызматкерлери
 5. Кызматтык милдеттерим
 6. Иш тажрыйбам
 7. Күн тартибим
 8. Кызыгууларым
 9. Эне тил болбой, эл болбойт
 10. Окуу – билим булагы, билим – өмүр чырагы
 11. Мугалим – мөмөлүү дарак
 12. Үй-бүлө – өзүнчө чакан мамлекет
 13. Ынтымак бар жерде  – ырыс бар
 14. Улууга  – урмат, кичүүгө – ызат
 15. Досторум, курдаштарым
 16. Бактылуу балалык
 17. Кыргызстандын белгилүү инсандары
 18. Мени кызыктырган спорттук оюндар
 19. Мекеним – алтын уям
 20. Туулган жердин топурагы – алтын
 21. Айылым – алтын бешигим
 22. Жашаган жерим
 23. Сүйүктүү борбор шаарым
 24. Ысык-Көл – жердин бермети
 25. Кыргызстандын жаратылышы
 26. Кыргызстандын кооз жерлери
 27. Кыргыз элинин улуттук каада-салттары
 28. Кыргыз элинин улуттук тамактары
 29. Мага жаккан жыл мезгили
 30. Расмий иш-чаралар