328897.1.1501468179 - "КЫРГЫЗТЕСТ" мамлекеттик мекемеси