24.02.2022-КР-Эсептөө-палатасы-25 - "КЫРГЫЗТЕСТ" мамлекеттик мекемеси