Урматтуу мектеп бүтүрүүчүсү!

Бардык беш субтест боюнча жалпы тест жыйынтыгыңызды «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинде каттоодон өтүүдө алган жеке (купуялык) номериңиз аркылуу билип алууңузду өтүнөбүз.

Жыйынтыктар тест жүргүзүлгөн дата боюнча ирети менен жайгаштырылды.