«СҮЙЛӨӨ» СУБТЕСТИ БОЮНЧА БЕРИЛҮҮЧҮ ТЕМАЛАР (В1 ДЕҢГЭЭЛИ)

 

(Берилген тема боюнча 12-15 сүйлөмдүн чегинде оозеки баяндап берүү керек)

 1. Ар бир кесип ардактуу
 2. Менин кесибим
 3. Мен иштеген мекеме
 4. Кесиптештерим
 5. Аткарган милдеттерим
 6. Иш тажрыйбам
 7. Иш бөлмөм
 8. Күн тартибим
 9. Расмий иш-чаралар
 10. Кызыгууларым
 11. Жайкы эс алуу
 12. Досторум, курдаштарым
 13. Өзүм жөнүндө
 14. Биздин үй-бүлө
 15. Бактылуу балалыгым
 16. Жашаган жерим
 17. Мекеним – алтын уям
 18. Сүйүктүү борбор шаарым
 19. Туулган жерим – асыл турагым
 20. Кыргызстандын белгилүү инсандары
 21. Кыргызстандын жаратылышы
 22. Кыргыз элинин улуттук тамактары
 23. Кыргыз элинин улуттук каада-салттары
 24. Мени кызыктырган спорттук оюндар
 25. Мага жаккан жыл мезгили