Кыргызтест системасы

“Кыргызтест” системасы: Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча ченемдик-укуктук документтер


Деңгээлдердин чөйрөлөр боюнча бөлүнүшү                    

Деңгээлдер жана субтесттер                                                  

“Кыргызтест” системасы: Деңгээлдик талаптар

А1 — деңгээлинин  талаптары                                                             

А2 — деңгээлинин  талаптары                                                             

В1 — деңгээлинин  талаптары                                                               

В2 — деңгээлинин  талаптары                                                              

С1 — деңгээлинин  талаптары                                                               

“Кыргызтест” системасы: Мамлекеттик тилди билүү дэңгээлдеринин мазмуну

А1 — элементардык  дэңгээлинин  мазмуну                               

А2 — базалык  деңгээлинин  мазмуну                                             

В1 — ортоңку  дэңгээлинин  мазмуну                                                 

В2 — ортодон  жогорку  деңгээлинин  мазмуну                           

С1 — жогорку  деңгээлинин  мазмуну                                               

“Кыргызтест” системасы: Лексикалык минимумдар


А1 — лексикалык  минимум                                                                   

А2 — лексикалык  минимум                                                                   

В1 — лексикалык  минимум                                                                    

В2 — лексикалык  минимум                                                                   

С1 — лексикалык  минимум