Лексикалык минимумдар

ЛЕКСИКА

Жогорку деңгээлдин лексикалык минимуму аталган стандарттын тематикалык жана интенциалык минимумунун алкагында баарлашууну камсыз кыла турган 6000ге жакын сөздү түзөт. Бул деңгээлдин негизги активдүү сөздүгү тиричилик, окуу жана социалдык-маданий чөйрөлөрдөгү сүйлөшүүнү камсыз кылат.

Мамлекеттик тилде жогорку (С1) деңгээлде билүүдөгү лексикалык минимумдун тематикалык планы

Тема Теманын мазмуну
Өзү жөнүндө

 

Үй-бүлөсү жөнүндө

Курбу-курдаштары жөнүндө

 • Фамилиясы, аты, атасынын аты;
 • Улуту (тизме);
 • Туулган жери/жашаган жери (өлкөсү, аймагы, шаары же айылы);
 • Кесиби (окуусу/жумушу/аткарган иши);
 • Келбети (өңү-түсү, өлчөмү, формасы);
 • Ички дүйнөсү (мүнөзү/адамдын акыбалы, сезимдери);
 • Жаш-курагы (эсептик сан).

 

Тема Теманын мазмуну
Турак-жайы. Үйү
 • Үйдүн түзүлүшү;
 • Бөлмөлөрү;
 • Эмереги;
 • Тиричилик техникасы;
 • Тиричилик буюмдары;
 • Идиш-аягы;
 • Багы/короосу.
Күнүмдүк турмушу
 • Күн тартиби;
 • Окуу (окуу жайларынын түрлөрү/класс, аудитория/ кеңсе буюмдары/окуу процесси);
 • Кесиптин (гуманитардык, табигый, так/техникалык) түрлөрү.
Убакыт-мезгилди билдирүү
 • Убакыт (саат);
 • Күндөр, айлар, жыл мезгилери, жылдар, кылымдар (иреттик сан).
Шаары. Айылы
 • Көчөсү;
 • Унаасы;
 • Шаарды/айылды/ билүү/багыт алуу;
 • Коомдук жайлар.
Өлкөсү. Мамлекети
 • География (дүйнө бөлүктөрү/административдик бөлүнүш/жаратылыш). Кыргызстандын флорасы жана фаунасы;
 • Кыргыз элинин тарыхы, каада-салттары;
 • Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү;
 • Кыргыз элинин улуттук музыкалык аспаптары;
 • Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы жана ыр-бий өнөрү.
Соода жана тамактануу жайлары
 • Дүкөндө, супермаркетте, базарда, күркөдө (азык-түлүк/кийим-кече/белектер)
 • Үйдө, ресторанда, кафеде, буфетте, ашканада
Кызыккан нерселери
 • Спорт, ырлар, бийлер, туризм ж. б. у. с.
 • Кол өнөрчүлүк (сүрөт тартуу, чаптоо, токуу, сайма саюу ж. б. у. с.)