ЛЕКСИКА

Жогорку деңгээлдин лексикалык минимуму аталган стандарттын тематикалык жана интенциалык минимумунун алкагында баарлашууну камсыз кыла турган 6000ге жакын сөздү түзөт. Бул деңгээлдин негизги активдүү сөздүгү тиричилик, окуу жана социалдык-маданий чөйрөлөрдөгү сүйлөшүүнү камсыз кылат.

Мамлекеттик тилде жогорку (С1) деңгээлде билүүдөгү лексикалык минимумдун тематикалык планы

Тема Теманын мазмуну
Өзү жөнүндө

 

Үй-бүлөсү жөнүндө

Курбу-курдаштары жөнүндө

 • Фамилиясы, аты, атасынын аты;
 • Улуту (тизме);
 • Туулган жери/жашаган жери (өлкөсү, аймагы, шаары же айылы);
 • Кесиби (окуусу/жумушу/аткарган иши);
 • Келбети (өңү-түсү, өлчөмү, формасы);
 • Ички дүйнөсү (мүнөзү/адамдын акыбалы, сезимдери);
 • Жаш-курагы (эсептик сан).

 

Тема Теманын мазмуну
Турак-жайы. Үйү
 • Үйдүн түзүлүшү;
 • Бөлмөлөрү;
 • Эмереги;
 • Тиричилик техникасы;
 • Тиричилик буюмдары;
 • Идиш-аягы;
 • Багы/короосу.
Күнүмдүк турмушу
 • Күн тартиби;
 • Окуу (окуу жайларынын түрлөрү/класс, аудитория/ кеңсе буюмдары/окуу процесси);
 • Кесиптин (гуманитардык, табигый, так/техникалык) түрлөрү.
Убакыт-мезгилди билдирүү
 • Убакыт (саат);
 • Күндөр, айлар, жыл мезгилери, жылдар, кылымдар (иреттик сан).
Шаары. Айылы
 • Көчөсү;
 • Унаасы;
 • Шаарды/айылды/ билүү/багыт алуу;
 • Коомдук жайлар.
Өлкөсү. Мамлекети
 • География (дүйнө бөлүктөрү/административдик бөлүнүш/жаратылыш). Кыргызстандын флорасы жана фаунасы;
 • Кыргыз элинин тарыхы, каада-салттары;
 • Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү;
 • Кыргыз элинин улуттук музыкалык аспаптары;
 • Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы жана ыр-бий өнөрү.
Соода жана тамактануу жайлары
 • Дүкөндө, супермаркетте, базарда, күркөдө (азык-түлүк/кийим-кече/белектер)
 • Үйдө, ресторанда, кафеде, буфетте, ашканада
Кызыккан нерселери
 • Спорт, ырлар, бийлер, туризм ж. б. у. с.
 • Кол өнөрчүлүк (сүрөт тартуу, чаптоо, токуу, сайма саюу ж. б. у. с.)