Көнүгүү тесттер

«Кыргызтест» системасы боюнча тест тапшыруучулар 5 субтестти камтыган тест тапшырышат. Алар: «Лексика. Грамматика», «Окуу», «Угуу», «Жазуу» жана «Сүйлөө»


Деңгээлди аныктоо  индикатору 

                            

          Урматтуу мекендештер!
Төмөндө “Жазуу” жана “Сүйлөө” субтесттери боюнча өз алдынча даярдануу үчүн темалар берилди.

 «ЖАЗУУ» субтестинин  темалары     

 «СҮЙЛӨӨ» субтестинин  темалары