Урматтуу тест тапшыруучулар!

Бардык беш субтест боюнча жалпы тест жыйынтыгыңыздарды «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинде каттоодон өтүүдө алган жеке (купуялык) номериңиздер аркылуу билип алыңыздар. 

Жыйынтыктар тест жүргүзүлгөн даталар боюнча ирети менен жайгаштырылды.