АЛАЙ району, 14–15-май

Алай районунун жалпы 29 мамлекеттик жана муниципалдык мекемелеринен 276 кызматкер келип, бардык деңгээлдердин 5 субтести боюнча тест тапшырмаларын аткарып кетишти. Тест процесси On-line системасы аркылуу түз көрсөтүлдү.

                   

You may also like...