Жыйынтык мамлекеттик кызматкерлер 2019

Урматтуу тест тапшыруучулар!

Бул баракчада “канааттандырарлык эмес” деп бааланган тест бөлүктөрүн (субтесттерди) кайра тапшыруудагы жыйынтыктар тиркелди.  Алар тест жүргүзүлгөн даталар боюнча ирети менен жайгаштырылды.

Тест жыйынтыгын сиздер «Кыргызтест»  мамлекеттик мекемесинде каттоодон өтүүдө алган жеке (купуялык) номериңиздер аркылуу билип алыңыздар.