Урматтуу мектеп бүтүрүүчүсү!

Бардык беш субтест боюнча жалпы тест жыйынтыгыңызды «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинде каттоодон өтүүдө алган жеке (купуялык) номериңиз аркылуу билип алууңузду өтүнөбүз.

Жыйынтыктар тест жүргүзүлгөн дата боюнча ирети менен жайгаштырылды.

Урматтуу мектеп бүтүрүүчүсү!

Тесттин жыйынтыктары менен таанышкандан кийин, 3 күндүн ичинде тест акысын (250 сом) банк аркылуу төлөп, сертификатты алып кетүүңүздөрдү өтүнөбүз.

Банк реквизиттери: 
          1. Эсеби – 4402031102000144
          2. БИК – 440001
          3. Төлөө коду – 14235400

Сертификат берүү мөөнөттөрү:
          15-июнь — 5-июль