Жыйынтык 2021

Урматтуу тест тапшыруучулар!

Бардык беш субтест боюнча жалпы тест жыйынтыгыңыздарды «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинде каттоодон өтүүдө алган жеке (купуялык) номериңиздер аркылуу билип алыңыздар. 

Жыйынтыктар тест жүргүзүлгөн даталар боюнча ирети менен жайгаштырылды.