- "КЫРГЫЗТЕСТ" мамлекеттик мекемеси

720020, Кыргыз Республикасы

Бишкек шаары, Тазабек Саманчин көчөсү, 6а

 Телефондор: +996 312 886916;  +996 312 886917 

Электрондук дарегибиз: info@kyrgyztest.gov.kg

ИНН: 01805201810305