Диаграмма жүзүндө

} catch( err ) { console.log( err ); }