КЫРГЫЗТЕСТ- Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мекеме

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мекемеси.