Кулактандыруу!

Жалал-Абад шаарында тестке катышуучулардын саны өтө аз болгондуктан, “Кыргызтест” мамлекеттик мекемесинин Жалал-Абад шаарындагы көчмө тобуна Ош шаарына көчүүгө туура келди.
2021-жылдын 1-июнунан баштап Ош Мамлекеттик унивеситетинде тест жүргүзүүнү улантат.

Дареги: Ош шаары, Ленин көчөсү, 331, башкы корпустун 3 – кабаты,  323 – кабинет.
Байланыш телефону: 0700705770