Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө


Урматтуу тест тапшыруучулар!

       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-июнундагы №279 Токтомунун алкагында «Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси жалпы билим берүүчү мекемелердин бүтүрүүчүлөрү үчүн мамлекеттик тил боюнча 2021-жылдын 20-апрелинен 15-июлуна чейин тест  жүргүзөт.

         Жаныңызда сөзсүз төмөндөгүлөр болушу керек:

  • өздүгүңүздү тастыктай турган документ (паспорт, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк);
  • окуган жериңизден маалымкат (кол коюлуп, мөөр басылган).

Мекеменин дареги: Бишкек шаары, Т. Саманчин көчөсү, 6а.

Байланыш тел.: (312)88-69-17, (312)88-69-16

 

ТЕСТ АКЫСЫ 450 СОМ

Реквизиттер:

Алуучу:«Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси

Алуучунун банкы: КР борбордук казыналыгы

Төлөм коду: 14235400

Төлөмдүн багыты: Мамлекеттик тил боюнча тест жүргүзүү үчүн төлөм

Эсептешүү эсеби: 4402031102000144

БИК: 440001

Мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн деңгээлдер:

окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн – В1;

окутуу орус тилинде жүргүзүлүлгөн мектептер үчүн – А2.

Тестти кайра тапшырууга жол берилбейт.