«СҮЙЛӨӨ» СУБТЕСТИНИН ТЕМАЛАРЫ В2 ДЕҢГЭЭЛИ

В2 ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА «СҮЙЛӨӨ» СУБТЕСТИНИН ТЕМАЛАРЫ

(Берилген тема боюнча 1,5 – 3 мүнөттүн ичинде оозеки баяндап берүү керек)

 1. Адилеттүүлүк
 2. Кесипкөйлүк
 3. Сабаттуулук
 4. Адамгерчилик
 5. Кайраттуулук
 6. Сабырдуулук
 7. Чечендик
 8. Айкөлдүк
 9. Боорукерлик
 10. Адептүүлүк
 11. Акылмандык
 12. Чыгармачылык
 13. Чеберчилик
 14. Мекенчилдик
 15. Эгемендик
 16. Мээнеткечтик
 17. Бактылуулук
 18. Калыстык
 19. Камкордук
 20. Чынчылдык
 21. Зарылчылык
 22. Жөнөкөйлүк
 23. Жоомарттык
 24. Боордоштук
 25. Мыйзамдуулук
 26. Эмгекчилдик
 27. Жоопкерчилик
 28. Тартиптүүлүк
 29. Жөндөмдүүлүк
 30. Намыскөйлүк деген сыяктуу темалар берилет.