«СҮЙЛӨӨ» СУБТЕСТИНИН ТЕМАЛАРЫ В1 ДЕҢГЭЭЛИ

В1 ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА «СҮЙЛӨӨ» СУБТЕСТИНИН ТЕМАЛАРЫ

(Берилген тема боюнча 1,5 – 3 мүнөттүн ичинде оозеки баяндап берүү керек)

 1. Менин пландарым
 2. Мага жаккан сапаттар
 3. Кыргызстандын экологиясы
 4. Шаар көйгөйлөрү
 5. Үй-бүлөдөгү милдеттерим
 6. Иш сапарда
 7. Чет тилдерди билүүнүн пайдасы
 8. Эмгек өргүүм
 9. Кесипкөй адистер
 10. Патриоттук сезим
 11. Убакытты үнөмдүү пайдалануу
 12. Жумушка орношуу
 13. Айылдагы жашоо-тиричилик
 14. Билимдүү адамдар
 15. Менин балалыгым
 16. Маданий мекемелер
 17. Достук деген эмне?
 18. Сүйүктүү борбор шаарым
 19. Ата-эненин тилегин актоо
 20. Бактылуу ата-энелер
 21. Кыргызстандын калкы
 22. Тазалыкты сактоо
 23. Ден соолук – зор байлык
 24. Үлгүлүү инсандар
 25. Бакыт деген эмне?
 26. Мага жаккан чыгармалар
 27. Мага жаккан кесиптер
 28. Биздин мекеме
 29. Тамашакөй болуу
 30. Сылык болуу деген сыяктуу темалар берилет.