В1 ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА “ЖАЗУУ” СУБТЕСТИНИН ТЕМАЛАРЫ

В1 ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА “ЖАЗУУ” СУБТЕСТИНИН ТЕМАЛАРЫ:

(Берилген тема боюнча 12-15 сүйлөмдүн чегинде жазуу жүзүндө баяндап берүү керек)

 1. Ар бир кесип ардактуу
 2. Менин кесибим
 3. Мен иштеген мекеме
 4. Менин кесиптештерим
 5. Кызматтык милдеттерим
 6. Менин биринчи мугалимим
 7. Мен жактырган чыгарма
 8. Биздин кошуналар
 9. Биздин тоолор
 10. Мен кызыккан нерселер
 11. Жайкы эс алуу
 12. Менин курдаштарым
 13. Улуттук оюндар
 14. Кыргызстандын эли
 15. Алтын балалык
 16. Туулган жерим
 17. Менин өлкөм – Кыргызстан
 18. Кыргызстандын келечеги
 19. Маданияттуу болуу
 20. Кыргызстандын белгилүү инсандары
 21. Биздин ден соолук
 22. Кыргыз элинин каада-салттары
 23. Мени кызыктырган спорттук оюндар
 24. Мага жаккан жыл мезгили
 25. Кыргызстандын жолдору
 26. Карылар үйү
 27. Мен жана жаратылыш
 28. Кыргызстандын көлдөрү
 29. Кыргызстандын жаштары
 30. Ынтымактуу жашоо деген сыяктуу темалар берилет.