В2 ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА “ЖАЗУУ” СУБТЕСТИНИН ТЕМАЛАРЫ

В2 ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА “ЖАЗУУ” СУБТЕСТИНИН ТЕМАЛАРЫ:

(Берилген тема боюнча 15-18 сүйлөмдүн чегинде жазуу жүзүндө баяндап берүү керек)

 1. “Адамды сөзүнөн тааны”
 2. “Иштебеген – тиштебейт”
 3. “Эл эмгегин жер жебейт”
 4. “Суу – өмүр булагы”
 5. “Ынтымак бар жерде – ырыс бар”
 6. Кайдыгерлик
 7. “Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат”
 8. Күчтүү аймак – күчтүү мамлекет
 9. “Эне тил болбой, эл болбойт”
 10. Окуу – билим булагы, билим – өмүр чырагы
 11. “Мугалим – мөмөлүү дарак”
 12. Бүгүнкү мээнетиң – эртеңки дөөлөтүң
 13. “Туулган жердин топурагы – алтын”
 14. “Улууга – урмат, кичүүгө – ызат”
 15. Жаңылбаган адам болбойт
 16. Ар бир кызмат – убактылуу берилген аманат
 17. Акчаны жумшай билбеген, жардылыктан кутулбайт
 18. Иштөө кыйын, сындоо оңой
 19. “Бетке айткан сөздүн заары жок”
 20. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет
 21. Ааламга жол айылдан башталат
 22. Патриот болуу – бул …
 23. Элге кызмат кылуу – бул …
 24. Алсызга жөлөк болуу – бул …
 25. Жакшылык кылуу – бул …
 26. Кошоматчылык
 27. Биздин манасчылар
 28. Мансапкорлук
 29. Адамдык касиет
 30. Колдо бардын – кадыры жок деген сыяктуу темалар берилет.