БАТКЕН аймагындагы жүргүзүлүп жаткан ТЕСТ УЛАНТЫЛУУДА

Бүгүн, 13-апрель күнү Баткен областында жүргүзүлүп жаткан тест 3 нөөмөттө өткөрүлдү. Жыйынтыгында, 15 мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин 173 мамлекеттик кызматкери деңгээлдик 5 субтест («Лексика. Грамматика», «Угуу», «Окуу», «Сүйлөө», «Жазуу») боюнча тест тапшырмаларын аткарышты. Ошондой эле тест жүргүзүү ON-LINE системасы kyrgyztest.gov.kg сайты аркылуу on-line деген бөлүктө жалпы коомчулукка түз көрсөтүлүп жатты. Тест тапшыруучулардын ой-пикирлери сайтка жайгаштырылды.

     

    

ОЙ ПИКИРЛЕР

You may also like...