КАДАМЖАЙ району, 23–24–25-апрель

Кадамжай районунун 43 мамлекеттик жана муниципалдык мекемелеринин 461 кызматкери өз деңгээлдерин аныктоо үчүн 5 субтест боюнча тест тапшырмаларын аткарышты. Тест процесси On-line системасы аркылуу түз көрсөтүлүп жатты.
Ошентип, көчмө топтун Баткен областындагы иш сапары аяктап, кийинки кезек Ош областына келип жетти.

          

You may also like...