Мамлекеттик тилди КЫРГЫЗТЕСТ системасы аркылуу өнүктүрүү

1989-жылдын 23-сентябрында кыргыз тилине мамлекеттик статус берилгенден баштап, 23-сентябрь мамлекеттик тил күнү катары белгиленип келет.

Мына ушул Мамлекеттик тил күнүнө карата 21-сентябрда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинде да илимий-практикалык семинар өткөрүлдү.

    

Семинарга Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри – Э. К. Сариева, КР Президентинин Аппаратынын өкүлү С. К. Тажиматов, КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын Төрагасы Э. Эрматов жана мамлекеттик тилдин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан мамлекеттик, коомдук-саясий ишмерлер, илимий кызматкерлер жана педагогдор катышып, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын ишке ашыруудагы маселелерди талкуулоо жана аны жакшыртуунун негизги маселелери боюнча пикир алышты.
“Мамлекеттик тилди КЫРГЫЗТЕСТ системасы аркылуу өнүктүрүү” деген темада Кыргызтест системасынын жетекчиси Б. Б. Топоева-Ставинская илимий презентация жасады. Тесттен өтүүнү каалагандар компьютердик тесттен кыргыз тилин билүү деңгээлин аныкташты. Мамлекеттик тилге арналган бул иш-чаранын аягында сунуш-пикирлер, каалоо-тилектер айтылды. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тилине кошкон зор эмгеги үчүн КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын “Кыргыз тили” Төш белгиси менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Илим департаментинин директору А. А. Муратов жана Улуттук тест жүргүзүү борборунун Кыргызтест башкармалыгынын жетекчиси Б. Б. Топоева-Ставинская ж. б. сыйланышты.

     
Развитие государственного языка через систему КЫРГЫЗТЕСТ

С 23 сентября 1989 года, с момента присвоения кыргызскому языку статуса государственного, 23 сентября отмечается в республике как День государственого языка.

21 сентября в Министерстве образования и науки КР состоялся научно-практический семинар, посвящённый ко Дню государственного языка.

На семинаре приняли участие министр образования и науки КР Сариева Э. К., представитель аппарата Президента Тажиматов С. К., председатель Национальной комиссии по государственному языку при Президенте КР Эрматов Э., а также общественно-политические и научные деятели, педагоги, внёсшие большой вклад в развитие государственного языка. Они обсудили вопросы претворения в жизнь национальной программы развития государственного языка, совершенствования языковой политики и обменялись мнениями о путях её реализации.

Руководитель управления КЫРГЫЗТЕСТ Топоева-Ставинская Б.Б. выступила с презентацией на тему: “Развитие государственного языка через систему КЫРГЫЗТЕСТ”. В практической части семинара желающие смогли пройти компьютерное тестирование и определить свои уровни знания государственного языка. В конце семинара состоялся обмен мнениями участников и высказаны пожелания.

За весомый вклад в развитие государственного языка нагрудным знаком “Кыргыз тили”, учреждённым Национальной комиссией по государственному языку при Президенте КР были награждены директор Научного департамента при Министерстве образования и науки КР Муратов А. А. и руководитель Управления КЫРГЫЗТЕСТ Топоева-Ставинская Б. Б.

You may also like...