Таш-Көмүр шаары 19-июль

Таш-Көмүр шаарынан жалпы 10 мамлекеттик жана муниципалдык мекемелеринен 64 кызматкер келип, бардык деңгээлдердин 5 субтести боюнча тапшырмаларын аткарып кетишти. Тест процесси On-line системасы аркылуу түз көрсөтүлдү. Учурда кийинки тестке уюштуруу жана системаны орноштуруу иштери жүргүзүлүп жатат.

You may also like...