2015-жылдын 27-октябрында Бишкек шаарынын билим берүү борборлорунун жетектөөчү адистери Кыргызтест сынагынан өтүштү

Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө» 2014-жылдын 6-июнундагы № 119 Жарлыгына ылайык, КЫРГЫЗТЕСТ системасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди тесттен өтүү тартиби менен тааныштыруу үчүн баамдоо тестин өткөрүү улантылууда.

    

    

Атап айтсак, бүгүн, 27-октябрда, КЫРГЫЗТЕСТтин баамдоо тестинен Бишкек шаарынын билим берүү борборлорунун жетектөөчү адистери өттү.

You may also like...