Мектеп бүтүрүүчүлөрү – «КЫРГЫЗТЕСТТЕ»

Бишкек шаардык Билим берүү мекемелеринин ичинен алгач №38 мектеп-гимназиясынын окуучулары «КЫРГЫЗТЕСТ» жайгашкан Т.Саманчин, 6а көчөсүндөгү имаратына келип, компьютердик көнүгүү тестинен өтүштү.
Тесттен өткөн окуучулар («Лексика-Грамматика», «Окуу», «Угуу», «Сүйлөө») субтесттери боюнча тест тапшырмаларын аткарышып, өздөрүнүн мамлекеттик тилди билүү деңгээлдерин аныкташты.
Бүгүн, 2018-жылдын 20-мартында, экинчи нөөмөттө да аталган мектептин бүтүрүүчү класстары көнүгүү тестинен өтүшмөкчү.

                                                                                                                                                              

You may also like...