Көчмө топ: Ош областында

       Тестке Ош областына караштуу райондордун бардык аймактарынан  930 мамлекеттик кызматкер катышып, мамлекеттик тилди билүү деңгээлдерин аныкташты. Ошондой эле бул тестке ыктыярдуу түрдө биринчилерден болуп Ош мамлекеттик университетинин филолог-окутуучулары да катышып, өз ой-пикирлерин калтырышты. Тест процесси он-лайн режиминде коомчулукка түз көрсөтүлүп жатты.

You may also like...