КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫ

2018-жылдын 14-сентябрында бекитилген графикке ылайык,  Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын кызматкерлери “Кыргызтест” системасы боюнча   мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктап, тест тапшырышты.
Адаттагыдай эле, аларга презентация жасалып, бардык суроолоруна жооп берилди.
Жалпысынан бул мекемеден тестке 25 кызматкер катышты.
Тесттин жүрүшү толугу менен www.kyrgyztest.gov.kg сайтында онлайн көрсөтүлүп турду.

 

You may also like...