ТЕСТ ТАПШЫРУУЧУЛАРГА МААНИЛҮҮ МААЛЫМАТ

2017-жылдын 13-июлундагы «Кыргызтест»  мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо системасы жөнүндө жобонун 4-главасынын 14-пунктунда  субтесттердин биринен 60 пайыздан төмөн балл топтогон тест тапшыруучуга субтесттер боюнча топтолгон баллды көрсөтүү менен берилген маалым кат 2 жылга жарактуу деп белгиленген.

Аталган жобого ылайык, 2018-2019-жылдары тесттен өтпөй калган жарандардын бардык субтесттеринин жыйынтыктарынын негизинде берилген маалым каттар күчүн жоготкондуктан,  2022-жылдан тарта бул тест тапшыруучулар тестти бардык субтесттер боюнча толугу менен кайра тапшыруусу зарыл.

You may also like...