Кара-Көл шаары 18- июль

Кара-Көл шаарынан жалпы 15 мамлекеттик жана муниципалдык мекемелеринен 83 кызматкер келип, бардык деңгээлдердин 5 субтести боюнча тапшырмаларын аткарып кетишти. Тест процесси On-line системасы аркылуу түз көрсөтүлдү. Учурда кийинки тестке уюштуруу жана системаны орноштуруу иштери жүргүзүлүп жатат.

You may also like...