КЫРГЫЗТЕСТ Башкармалыгынын адистери тегерек столго катышышты

2016-жылдын 22-сентябрында Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде “Мамлекеттик тил боюнча улуттук программа: теориясы, практикасы жана проблемалары” аттуу тегерек стол өткөрүлдү.

Тегерек столго КР Билим берүү жана илим министрлигинин Улуттук тест жүргүзүү борборунун КЫРГЫЗТЕСТ башкармалыгынын адистери да катышты. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын ишке ашыруудагы маселелери талкууланган бул иш-чарада КЫРГЫЗТЕСТ башкармалыгынын жетекчиси Б. Б. Топоева-Ставинская сөз сүйлөп, системанын иш пландары менен тааныштырды. Тегерек столдо көйгөйлүү маселелер талкууланып, резолюция кабыл алынды

Сотрудники Управления КЫРГЫЗТЕСТ приняли участие на круглом столе

22 сентября 2016 года в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына состоялся круглый стол на тему: “Национальная программа по государственному языку: теория, практика и проблемы”.

На круглом столе приняли участие и сотрудники Управления КЫРГЫЗТЕСТ. На этом мероприятии, где обсуждались вопросы национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики, руководитель Управления КЫРГЫЗТЕСТ Топоева-Ставинская Б.Б., сделала сообщение, ознакомила присутствующих  с порядком работы КЫРГЫЗТЕСТ и поделилась планами на будущее. На круглом столе прошли обсуждения, дискуссии, обмен мнениями по проблемным вопросам и по результатам была принята резолюция.

You may also like...