КЫРГЫЗТЕСТ: 2022-ЖЫЛДЫН 9–11-НОЯБРЫ

2022-жылдын 9-ноябрынан 11-ноябрына чейин Бишкек шаарынын Көрктөндүрүүнү жана жер пайдаланyуну контролдоо боюнча муниципалдык инспекциясынын, Бишкек шаарынын өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу агенттигинин, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын кызматкерлери мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча тестке катышышты.

Тест тапшыруучулар өз жыйынтыктары менен «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин https://kyrgyztest.gov.kg/ сайтынын «ТЕСТ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ» бөлүгүнөн тааныша алышат.

You may also like...