КЫРГЫЗТЕСТ»: БҮТҮРҮҮЧҮЛӨР ТЕСТ ТАПШЫРА БАШТАШТЫ

Бүгүн 2022-жылдын 2-мартында «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинде Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу Академиясынын Бишкектеги А. Токтоналиев атындагы финансы-экономикалык техникумунун бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча тестке катышышты.  

Тест А1, А2, В1 жана В2 деңгээлдеринин беш субтести боюнча жүргүзүлдү.

You may also like...