КЫРГЫЗТЕСТ»: ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫНА ТЕСТ ЖҮРГҮЗҮҮ - "КЫРГЫЗТЕСТ" мамлекеттик мекемеси

КЫРГЫЗТЕСТ»: ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫНА ТЕСТ ЖҮРГҮЗҮҮ

Бүгүн 2022-жылдын 3-мартында, Бишкек шаарындагы жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын окутуучулар курамынын арасынан Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу Академиясынын Бишкектеги А.Токтоналиев атындагы финансы-экономикалык техникумунун окутуучулары мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча тестке бул жылы биринчилерден болуп катышышты.  

Окутуучулар Базалык А2 – Жогорку С1 деңгээлдери  боюнча тест тапшырышты.

Ошондой эле, мекемеде субтесттерди кайра тапшыруу жана мамлекеттик тилди билүү деңгээлин жогорулатууну каалгандар үчүн тест жүргүзүү иштери штаттык тартипте уланууда.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.