КЫРГЫЗТЕСТ»: ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫНА ТЕСТ ЖҮРГҮЗҮҮ

Бүгүн 2022-жылдын 3-мартында, Бишкек шаарындагы жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын окутуучулар курамынын арасынан Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу Академиясынын Бишкектеги А.Токтоналиев атындагы финансы-экономикалык техникумунун окутуучулары мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоо боюнча тестке бул жылы биринчилерден болуп катышышты.  

Окутуучулар Базалык А2 – Жогорку С1 деңгээлдери  боюнча тест тапшырышты.

Ошондой эле, мекемеде субтесттерди кайра тапшыруу жана мамлекеттик тилди билүү деңгээлин жогорулатууну каалгандар үчүн тест жүргүзүү иштери штаттык тартипте уланууда.

You may also like...