ОШ областы, НООКАТ району, 27–28–30-апрель

Ноокат районунун жалпы 35 мамлекеттик жана муниципалдык мекемелеринен 435 кызматкер келип, бардык деңгээлдердин 5 субтести боюнча тапшырмаларын аткарып кетишти. Тест процесси On-line системасы аркылуу түз көрсөтүлдү. Учурда кийинки тестке уюштуруу жана системаны орноштуруу иштери жүргүзүлүп жатат.

You may also like...