«Кыргызтест» системасы боюнча тест тапшыруучулар 5 субтестти камтыган тест тапшырышат. Алар: «Лексика. Грамматика», «Окуу», «Угуу», «Жазуу» жана «Сүйлөө»


Деңгээлди аныктоо  индикатору                                        

                                    Деңгээлдик тесттер
А1— элементардык    деңгээл                                               

А2— базалык деңгээл                                                               

В1— ортоңку  деңгээл                                                                

В2— ортодон жогорку   деңгээл                                            

С1— жогорку деңгээл                                                               

          Урматтуу мекендештер!
Төмөндө “Жазуу” жана “Сүйлөө” субтесттери боюнча өз алдынча даярдануу үчүн темалар берилди.

 «ЖАЗУУ» субтестинин  темалары     

 «СҮЙЛӨӨ» субтестинин  темалары