Кыргыз Республикасында жарандардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоочу«КЫРГЫЗТЕСТ» системасы

УРМАТТУУ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТТИГИНЕ ТАЛАПКЕР!
«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы 51-беренесине ылайык, ар бир талапкер мамлекеттик тилди «Ортодон жогору» – В2 деңгээлинде билүүсү керек. Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын «КЫРГЫЗТЕСТ» системасы боюнча сертификаты күбөлөндүрөт. Сертификат алуу үчүн талапкер 4 субтесттен турган тестти тапшыруусу керек.

Аталган тест боюнча расмий документтер кабыл алынып, талапкерлер үчүн тест тартиби, болжолдуу тапшырмалар ж.б. тест тапшыруу боюнча атайын маалыматтар иштелип чыкты, алар:

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-июлундагы №430 токтому менен бекитилген «Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоочу «КЫРГЫЗТЕСТ» системасынын Жобосу», «Мамлекеттик, муниципалдык кызмат орундарына талапкерлердин жана ал кызмат орунду ээлеп турган адамдардын мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли (көлөмү) жөнүндөгү жобо»;
• «Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча тест жүргүзүү эрежелери жөнүндө жобосу»;
• Тест жүргүзүү процессинин жүрүшү боюнча талапкерлер үчүн атайын видеонускама;
• Тест жүргүзүү процессинин жүрүшү боюнча текст түрүндөгү нускама;
• «Ортодон жогору» – В2 деңгээли боюнча бардык 4 субтесттен (№1 «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА жана ЖАЗУУ», №2 «УГУУ», №3 «ОКУУ», №4 «СҮЙЛӨӨ») тест тапшырмаларынын болжолдуу варианттары жана типтүү тесттер.

УРМАТТУУ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТТИГИНЕ ТАЛАПКЕР!
«КЫРГЫЗТЕСТ» СИСТЕМАСЫНА КОШ КЕЛИҢИЗ!
          Сиз бүгүн Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил комиссиясы «КЫРГЫЗТЕСТ» системасы боюнча уюштурган тестке катышып жатасыз.
Мамлекеттик тилден тестти ийгиликтүү тапшыруу үчүн, алгач тартиби менен таанышып алыңыз.
Жалпысынан тест 4 субтесттен (бөлүктөн) турат. Алар: «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА жана ЖАЗУУ», «УГУУ», «ОКУУ» жана «СҮЙЛӨӨ». № 1 субтест компьютердик нукта жүргүзүлөт жана компьютерде бааланат. Ал эми №2,3,4 субтесттер бланктык түрдө башка бөлмөдө өтөт жана эксперттик комиссия тарабынан бааланат.
Тесттин жүрүшүндө өз-ара сүйлөшүүгө, катуу үн чыгарып суроо берүүгө, кимдир бирөөгө телефон чалууга жана бөлмөдөн чыгууга тыюу салынат. Кандайдыр бир суроолор пайда болсо, нускама бүтөр замат тест администраторуна суроо берип, тактап алыңыз.
Тестти баштоо үчүн сизге берилген купуялык номурду жана купуя белгини көрсөтүлгөн жерге жазып «кирүү» баскычын басыңыз.
Тесттин жүрүшүндө сизге экрандын үстүнкү оң бурчунда тестке берилүүчү убакыт, ал эми дал ортосунда тапшырмалардын саны көрсөтүлүп турат. Берилген убакытты үнөмдүү пайдаланууга аракеттениңиз. Тестке жалпысынан 2 саат берилет.  (Уландысы)

Запись на курсы
В течении рабочего дня ожидайте звонок от менеджера
Оставив заявку Вы даете согласие на смс и email информирования о наших новостях и акциях.